Lidmaatschap

Met ingang van 2003 zijn we begonnen met telebankieren.

We zijn gestart met een automatisch incassosysteem, waarvoor al veel leden een incassoformulier hebben ingevuld.

De contributie blijft dit jaar 20 euro en zal voor die personen rond 15 februari 2018 worden geïncasseerd.

Diegenen die nog geen formulier hebben ingevuld, kunnen een formulier opvragen bij Arla Vissers of Carla Cooijmans.

De leden die geen gebruik maken van het incasso, kunnen hun lidmaatschap betalen door overmaking van € 20,00 op bankrekeningnummer: NL.72 Rabo 01563.07.081 ten name van B.V.O.

Wij verzoeken u dringend dit bedrag voor 1 februari 2018 te voldoen.

Mocht u zich voor 1 februari 2018 niet hebben afgemeld, dan gaan we er vanuit dat u lid blijft van onze vereniging.

Nieuwe leden kunnen zich aanmelden door dit formulier in te vullen en verzenden naar Carla Cooijmans