Laatste nieuws

Beste leden van de BVO,

Laten we beginnen met jullie een fijn en gezond 2021 te wensen. We hopen dat we het coronavirus achter ons kunnen laten en dat we dit jaar onze ontmoetingen weer kunnen oppakken. Normaal gesproken zou rondom dit tijdstip het programmaboekje bij jullie in de bus gevallen zijn. Maar het is nu allemaal anders en wij zijn niet zeker of er avonden kunnen doorgaan of niet. Het boekje komt dus later, op een moment dat we meer zekerheden hebben.

Afgelopen woensdag hebben we weer een online bestuursvergadering gehad en daarin hebben we afgesproken dat we in ieder geval de jaarvergadering gaan verplaatsen naar 8 september van dit jaar.

Verder zijn we aan het bekijken of we dit voorjaar een aantal lezingen online kunnen doen. Niet zo gezellig, maar dat zou dan het beste zijn wat we op dit moment kunnen bieden, mits degenen die een lezing geven dat ook willen.

Houdt het Dorpsjournaal en de website goed in de gaten want daarin komt daarover meer informatie.

Bij deze kunnen we al zeggen dat de avond over osteopathie die op 24 februari zou zijn niet doorgaat, ook niet online. De osteopaat die dat zou doen, heeft aangegeven dat zij dat liever naar het volgende jaar wil verplaatsen. We hopen dat we, als het meezit, in april of mei misschien weer samen een avond kunnen organiseren.

De contributie wordt zoals gewoonlijk na 1 februari geïnd. Mocht je besluiten om op te zeggen als lid dan moet je dat voor 1 februari doen.

Voor nu: pas goed op jezelf en degenen rondom jullie,

Lucie, Adje, Ilja, Hannie, Sandra, Mieke, Sonja, Wilmie, Karen, Joyce en Carla