Wist u dat

…u zich bij het bestuur kunt melden, indien u interesse heeft om in het bestuur zitting te nemen en u hoeft echt niet te wachten tot er verkiezingen zijn…

…nieuwe leden van harte welkom zijn…

… wij nu 55 leden tellen.

…als wij met auto’s ergens naar toe gaan, de bestuurster € 2,00 per persoon als vergoeding ontvangt van de passagier…

…er altijd wordt gebeld, wanneer u moet rijden…

… ideeën altijd welkom zijn om het programma nog interessanter te maken…

…er een aantal leden van onze vereniging elk jaar na afloop van carnaval het gemeenschapshuis poetst en dat ze daarna gezellig uit eten gaan. Ook wordt onze kas met dit geld gespekt.

… het bestuur van de vrouwenbeweging niet aansprakelijk kan worden gesteld voor schade en/of diefstal tijdens de georganiseerde avonden, uitstapjes of excursies…

… wij het uitermate op prijs stellen, indien wij op onze avonden veel (nieuwe) leden mogen verwelkomen….

…wij het steeds waarderen als onze leden zich inzetten voor onze vereniging…

…wij het jammer vinden om achteraf te horen dat één van onze leden ziek is geweest of in het ziekenhuis heeft gelegen. Laat het ons even weten, dat stellen wij zeer op prijs…

…wij u namens de vereniging komen feliciteren met uw jubileum, indien wij hiervoor een uitnodiging ontvangen…

…onze activiteiten gepubliceerd worden in het dorpsjournaal…

onze vereniging twee sponsoren heeft: de RABO bank en Esdonk ICT Service ,die het boekje drukt en deze website heeft ontworpen.

…de website te vinden is op www.bvoblitterswijck.nl

…als we met de auto ergens naar toe gaan, de bestuurder een inzittenden verzekering moet hebben….

…wij foto’s maken tijdens onze avonden en deze op de website plaatsen. Als je niet wilt dat foto’s waar je op staat, geplaatst worden, kun je dit aangeven bij de secretaresse.