Geschiedenis

Geschiedenis

Op 4 oktober 1934 had de oprichtingsvergadering plaats van de Boerinnenbond St. Anna.

Hierbij waren ook aanwezig het bestuur van de plaatselijke Boerenbond, de heer Bemelmans, geestelijk adviseur van de L.L.T.B. en mej Hendrix uit Roermond.
Tijdens deze bijeenkomst gaven 37 vrouwen zich op als lid.

Als bestuursleden werden gekozen:

  • Mevr. H. Thiesen-Wijnhoven als voorzitster
  • Mej.  M. Reijnen als secretaresse
  • Mej.Annette Cremers
  • Mevr. M. Reijnen-Frederiz
  • Mevr. M. Hendrix-Hermans

Enkele citaten uit het notulenboek

1935:  Lezingen werden gegeven over de kippenboerderij, de slacht en de inmaak

1936:  Pastoor Verheggen gaf tijdens een vergadering een half kalf cadeau wat per opbod werd verkocht om de kas te spekken.

1937: Een lezing over het opvoeden van kinderen

1939:  Rector Steegmans hield een erg interessante lezing met als onderwerp: “De boerin in de hedendaagse tijd”, waaruit men leerde hoe vrouwen en meisjes en groot godsvertrouwen moesten hebben, alsmede zelfrespect, vertrouwen en eenvoud.

1940-1945: In de oorlogsjaren werd zolang mogelijk doorgewerkt. Alles werd echter aangepast aan de omstandigheden. Geen feestavonden tijdens deze jaren. Wel bedevaarten voor de vrede.

1948:  Op 6 januari werd het werk van de Boerinnenbond hervat.

1955: Er werden aardappelen geraapt. Met de verkoop daarvan werd de kas opgepept.

1959: Het zilveren jubileum werd gevierd. Begonnen werd met een een plechtige hoogmis. Gevolgd door een koffietafel. De feestavond werd omlijst door de meisjes van de Jongeren Gemeenschap met zang, dans en toneel.

1963: Ter gelegenheid van Moederdag werd een lezing gehouden over het moederschap van Maria en de opvoeding van de jeugd in deze moderne en moeilijke tijd.

1967: Een zeer geslaagde uitwisseling met de LVB afdeling uit Bergen

1972: Mevr. Snijders uit Roermond gaf een naaicursus.

1974:  Het 40-jarig jubileum werd gevierd.. Tijdens de feestavond werd de revue “ 40 jaar wel en wee van de LVB” opgevoerd door het eigen toneelclubje.

1982:  Een lezing over de taak van de gemeente en de gemeenteraad.

1984: De viering van het 50 jarig jubileum.

Toevoeging: In 2002 hebben we ons lidmaatschap van Zij Actief, de overkoepelende organisatie voor vrouwenverenigingen in Limburg, opgezegd en zijn we doorgegaan als een zelfstandige vereniging.