Lidmaatschap

Lidmaatschap

Voor de betaling van het lidmaatschap hanteren wij een automatisch incasso systeem. Elk jaar wordt rond 15 februari de contributie geïncasseerd.

De leden die geen gebruik willen maken van het incasso, kunnen hun lidmaatschap betalen door overmaking van € 20,00 op bankrekeningnummer: NL.72 Rabo 01563.07.081 ten name van B.V.O.

Wij verzoeken die leden dringend dit bedrag voor 1 februari van het kalenderjaar te voldoen.

Mocht u zich voor 1 februari niet hebben afgemeld, dan gaan we ervan uit dat u lid blijft van onze vereniging.

Nieuwe leden kunnen zich aanmelden door het downloaden van dit formulier  en in te vullen. Vergeet ook niet de volgende formulieren te downloaden, in te vullen en te ondertekenen (doorlopende machtiging, privacybeleid, toestemmingsverklaring. Alle formulieren kun u mailen afgeven bij Sonja Borren, Kerkstraat 2.